بررسی اسباب الصدور نامه های امیر المؤمنین در نهج البلاغه
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه پیام نور تهران
نام استاد/نام دانشجو : صدیقه غفوریان معدنی مقدم
این پایان نامه ابتدا توسط استاد راهنمای نویسنده به اینجانب معرفی گردید و تمام مراحل طرح نویسی و تحقیق توسط اینجانب راهنمایی شد اما چون دارای مدرک رسمی از حوزه و یا دانشگاه نبودم مشاوره و راهنمایی آن به اساتید دانشگاهی واگذار گردید. و این در مکاتبات این پایان نامه که از سوی نویسنده و دانشجوی مورد نظر است به خوبی پیداست. در یکی از نامه هایی که نویسنده به اینجانب نوشته است اعلام داشته که این پایان نامه رتبه برتر کسب نموده و برای مقاطع بالاتر بدون کنکور می تواند ادامه تحصیل بدهد.