به مناسبت رحلت آیت الله علمی اردبیلی
42 بازدید
موضوع: رجال و تراجم
مصاحبه کننده : پایگاه اطلاع رسانی رسا
محل مصاحبه : در محل خود شبکه
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خود پایگاه
تعداد شرکت کننده : 0

پس از رحلت آیت علمی اردبیلی راجع به مقام علمی آن بزرگ مرد رحمة الله علیه شبکه های مختلف از جمله «بصیرت» و «رسا» با تماسهای پر از مهر و محبت که سرشار از علاقه مندی به ساحت علماء و دانشمندان است تقاضا کردند، مختصری راجع به شخصیت حضرت ایشان رحمۀ الله علیه سخنی بیان شود و اینجانب به خاطر حقی که حضرت آیت الله علمی بر گردن اینجانب داشتند اجابت نموده و با شبکه رسا مصاحبه ای کوتاه و برای پایگاه خبری بصیرت متن زندگی نامه ایشان را که به قلم خود نوشته بودند و اینجانب آن را تنظیم کرده بودم همراه با تعدادی عکس ارسال کردم که در پایگاه اطلاع رسانی بصیرت نیوز آنها را به کار گرفته و مندرج نموده اند. هر چند عزیزان خود آن پایگاه قبل از رحلت آن فقید سعید مصاحبه را از زندگی نامه ایشان داشته بودند اما تلفیق آن دو توانست غنای بیشتری به مطلب بیفزاید. اجرشان با حق تبارک و تعالی.