تعلیقه بر مقدمه قیصری بر فصوص الحکم
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه قیصری از کتابهای بسیار پر محتواست کسی که تمایل به خواندن فصوص دارد باید ابتدا مقدمه آن را تلمذ نماید سپس به فصوص بپردازد. در غیر این صورت بعید نیست که فصوص را نفهمد. سیدنا الاستاد آشتیانی رحمت الله علیه آن مقدمه را شرح مفصلی نموده ات که بی نشظیر می باشد. آن مقدمه را در اواخر دهمه شصت و اوایل دهه هفتاد تدریس می نمودند و این بنده به محضرشان می رسیدم و از آن درس مستفیض می گردیدم. در همان اوان یادداشتهایی از فرمایشاتشان داشتم که بعدها با کسب استجاز از محضرشان آن یادداشتها را تدوین نموده و برخی از مطالب جدیدی که در شرح مقدمه خود بیان ننموده بود در این مقدمه ذکر نموده که اضافه نمودم. امتیاز این شرح برای مبتدیان از آن جهت است که اولا تلاش کردم ساده بیان شود. ثانیا مختصر و اصل مطلب بیان گردد. شرح مقدمه سیدنا الاستاد قابل استفاده برای اساتید و بزرگان است و این شرح حقیر برای مبتدیان. و الا این کجا و آن کجا.