تعلیقه بر کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
کتاب کشف الفوائد در شرح قواعد العقائد خواجه طوسی، اثر علامه حلی رحمة الله علیهما. این کتاب را در ضمن تصحیح برخی از مواضع آن را توضیح و تشریح نمودم .