تعلیقه بر العروة الوثقی
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
تعلیقه ای است حاوی نظارات و یافته های علمی بر برخی از فتاوای آن کتاب شریف که در طول تلمذ از محضر اساتید بزرگ و آیات عظام سلمهم الله و رحمة الله علیهم اجمعین.