اجتهاد و تقلید
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تقریر درس فقه شیخنا الاستاد مرحوم آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی نجفی است. این کتاب براساس کتاب العروة الوثقی تدوین و تدریس گشته است.