شناخت نهج البلاغه
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب درسهای اینجاب در پژهشکده نهج البلاغه مشهد بوده است که در سه بخش به سامان رسیده است. بخش اول مباحث تاریخی علم در دوران ائمه تا عصر سید رضی بوده است. بخش دوم به مرحوم سید رضی و شرائط تدوین نهج البلاغه و پاسخ به چرایی تدوین نهج البلاغه آن هم با شیوه تدوین شده فعلی. و بخش نهایی به کتابهایی که برای نهج البلاغه و یا در رابطه با نهج البلاغه تدوین شده و هم چنین لوح های فشرده و خصوصیات هر یک از آنها. این کتاب آمادگی برای چاپ خود را اعلام می نماید توسط پژوهشکده نهج البلاغه مشهد.