آشنایی با حکمت مشاء و اشراق
34 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این کتاب از سلسله درسهای فلسفی اینجانب در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان بوده است که پس از گذشت چند دوره جزوات آن تنظیم و رفع ایراد گردید و سپس توسط بوستان کتاب منشر شد.