روش فهم متن
35 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این کتاب درسهای پژوهشکده نهج البلاغه بوده است که پس از دو دوره تدریس به صورت مجموعه مورد چاپ آمده شده و به زیور طبع آراسته گردید. این کتاب شامل 4بخش می باشد بخش اول به فهم و ابزارهای آن پرداخته است که بحث هرمنوتیکی است. بخش دوم به سیر تاریخ تفسیر پرداخته و بخش سوم به سیر فهم متن و بخش چهارم به موانع فهم متن چرداخته است.