درآمدی بر ارتباط و وسایل ارتباطی
48 بازدید
محل نشر: مجله اندیشه حوزه ش9، تابستان 1376
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این به بحث ارتاطات و ارتباط جمعی و به عوامل و خصوصیات ارتباط و وسایل ارتباطی پرداخته است و نگاه جدیدی داشته و از آن بهره گرفته شده است در امور تبلیغ دینی.