مشعل های هدایت
39 بازدید
محل نشر: نشریه اندیشه حوزه شماه 7 زمستان 75
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
داستان زندگی دانشمندان می تواند انگیزاننده و الگوی مناسب رفتاری برای جامعه باشد و لذا در این مقاله ابتدا به شخصیت مرحوم سید مهدی بحر العلوم پرداخته شده است که یک شخصیت اخلاقی عرفانی و فقهی اصولی است .