تجلیات قرآنی در شعر امام خمینی
40 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهش های قرآنی شماره 19و20 سال 78
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دیوان امام خمینی یکی از دواوین شعری است که اشعار آن پر شده است از مفاهیم عرفانی و از این حیث در قرن اخیر نظیر ندارد. به همین دلیل نویسنده برآن بوده است که نشان دهد زیر بنا تفکرات عرفانی امام خمینی رحمۀ الله علیه حتی در میان اشعار خود، قرآن کرم است. گر چه تدوین این مقاله در مدت زمان بسیار اندکی صورت گرفت امام مطمئن بوده که در صورت وقت بیشتر بتوان عمیق تر از این آن را منتشر نمود. نویسنده در صدد است در یک فرصت مناسب این نیت خود را عملیاتی نماید. انشاء الله تعالی.